Medisinsk akupunktur

Medisinsk akupunktur utføres ved å sette tynne nåler i utvalgte soner ulike steder på kroppen, eller i direkte muskelknuter (triggerpunkt).

I medisinsk akupunktur baserer behandler seg på vestlig medisinsk forståelse av helse og sykdom, og legger vekt på behandling som har vitenskapelig dokumentert effekt. Akupunktur brukes som et av flere verktøy i behandlingen.

Medisinsk akupunktur forklares ved hjelp av nevrofysiologiske effekter som:

  • Økt blodgjennomstrømming lokalt
  • Smertelindring til et område via nerveceller i ryggmargen.
  • Generell smertelindring, via større deler av ryggmargen og hjernen.
  • Sentrale regulerende effekter i hjernen, det autonome nervesystemet og hormonproduksjon
  • Inaktivering av triggerpunkter i muskulatur.

For å utdanne seg i medisinsk akupunktur må en være offentlig godkjent helsepersonell. De første legene tok i bruk akupunktur i Norge i 1970. I dag er det både kiropraktorer, fysioterapeuter og noen leger som bruker medisinsk akupunktur i sin praksis.

 

 

akupunktur


  RING
  BESTILL TIME